AVÍS  LEGAL  DE  BRÚIXOLA  COMUNICACIÓ

Identificació del Responsable Del Lloc Web.

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, i el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, et fem coneixedor que les dades personals que poden estar en aquesta comunicació seran incorporades a un fitxer responsabilitat de la mercantil Irene Seguranyes amb domicili social al C/ JV Foix, 3, Baixos, Vilafranca del Penedès, amb NIF:77316309s. La finalitat d’aquest lloc web és generar contingut informatiu a disposició dels usuaris per crear canals d’informació, opinions i col·laboració.

També ens pots contactar remetent-nos un correu electrònic a irene@bruixolacomunicacio.cat

Objecte

Aquest AVÍS LEGAL regula els drets i les obligacions d’Irene Seguranyes i dels usuaris en relació amb l’accés, la navegació i la utilització d’aquesta web sense perjudici que Irene Seguranyes es reservi el dret a modificar-ne, sense avís previ, el contingut vigent que es trobi publicat en el moment de navegació.

Mitjançant la navegació, visualització i ús d’aquesta web adquireixes la condició d’usuari, i per tant implica per part teva l’acceptació expressa de totes les clàusules que indiquem en aquest Avís Legal, així com la resta d’advertiments o clàusules específiques que s’estableixin a les diferents seccions per a la contractació, ús de serveis, productes, inscripcions, o seccions de la Pàgina.

Per això en cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, hauràs d’abstenir-te d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la teva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar-la.

Irene Seguranyes podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de previ avís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

Accés Al Lloc Web

Com a usuari de la nostra web t’obligues a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús d’acord amb les condicions establertes al present Avís Legal. Així mateix, us obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

Irene Seguranyes actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació i continguts, bé sobre els seus propis serveis, o bé sobre serveis de tercers amb què ha subscrit acords, no fent-se responsable dels continguts que, a contra les presents condicions, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

Irene Seguranyes podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen que pugui considerar contrari a allò expressat en el present Avís Legal.

El contingut dels serveis oferts i el seu ús queden limitats a usuaris de més de 18 anys. Irene Seguranyes recorda els usuaris majors d’edat, que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva responsabilitat exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims. En cas que tingui lloc l’accés i el registre per part d’un menor, es presumeix que aquest accés s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, Irene Seguranyes es reserva el dret a realitzar totes les verificacions i comprovacions consideri oportunes en aquest sentit.

En cap cas Irene Seguranyes no es responsabilitzarà de la veracitat de les dades facilitades pels usuaris, per la qual cosa cada un serà l’únic responsable que la informació facilitada a Irene Seguranyes resulti adequada, exacta, actualitzada i precisa o, en cas contrari , de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de la manca de qualitat i veracitat de les dades.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tota aquesta pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre propietat intel·lectual i industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

Irene Seguranyes no garanteix que els continguts siguin necessaris o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon ús o mal d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda a la pàgina, sigui quina sigui la finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia d‘Irene Seguranyes.

Enllaços o Links

La nostra pàgina, a més dels enllaços sobre productes, pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Reiterem que les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part d‘Irene Seguranyes, per això Irene Seguranyes no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que es puguin derivar.

Irene Seguranyes recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús, la política de privadesa, els avisos legals i/o similars d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines d‘Irene Seguranyes ho haurà de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. Irene Seguranyes es reserva el dret d’oposició a activar enllaços amb el vostre lloc web.

Limitació De Responsabilitat

Irene Seguranyes no serà responsable directament ni subsidiàriament de:

La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.

Els danys que puguin causar-se als equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.

Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

Els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis que s’ofereixen, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. Irene Seguranyes no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix aquest Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà de la Pàgina o a la Pàgina.

De la realització de qualsevol tipus d’actuació a les pàgines de tercers, o actuacions il·lícites, lesives de drets, nocives i/o perjudicials.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per part de l’usuari podrà portar aparellada l’adopció de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, per part d‘Irene Seguranyes podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte del usuari infractor, sense que hi hagi cap possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

Política de privadesa i protecció de dades

Veure política de privadesa

Política De Cookies

Veure política de cookies

Legislació Aplicable I Jurisdicció Competent.

Aquest Avís Legal es troba redactat en castellà, i està sotmès a la legislació espanyola vigent, que és aplicable en allò que no disposa aquest en matèria d’interpretació, validesa i execució. Irene Seguranyes i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que se’n pogués derivar. En cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Irene Seguranyes i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona, ​​Espanya.